Център по Остеопороза и Остеопения

Център по Остеопороза и Остеопения

е НПО (неправителствена организация) имаща за цел запознаването на пациентите със социално значимото заболяване Остеопороза и възможните последствия. В сайта можете да намерите информацияза превенцията, поставянето на диагнозата и лечението на следните заболявание и костно метаболитни нарушения:

  • Остеопороза.
  • Спонтанни фрактури.
  • Витамин Д дефицитни състояния.
  • Болест на Paget.
  • Други нарушения на костната структура.

Виртуален център по Остеопороза е създаден по американски модел и е първият по рода си център на Балканите.

Нашият мултидисциплинарен екип от специалисти по Ендокринология, Ортопедия, Травматология, Диетолози, Гастроентеролози, Рехабилитатори е с опит на 10 год в сферата на профилактиката и лечението на на нарушения в метаболитни заболявания и превенция на фрактури.

Във Виртуален Център по Остеопороза можете да намери най-новите статии, съвети и проучвания на тема костен метаболизъм и остеопороза. Също така можете да следите и нашите мероприятия.

За повече информация за нас или за нашите събития можете да се свържете с нас.