Tags :костна плътност

Статии за остеопороза

Изследване за костна плътност

Изследване за костна плътност. Изследване на костна плътност наречено дензитометрия може да се извърши чрез неинвазивен метод ултрасонографско изследване (ултразвук) или чрез Dexa скенер, който използва рентгеново лъчение. Dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA или двойна енергийна рентгенова абсорбциометрия. Колкото е по- плътна една кост, толкова по- малко рентгенови лъчи преминават през нея. На базата на преминалите […]повече