Статии за остеопороза

Защитната маска за лице вече е задължителна

Всички в България са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени мест Това нареди здравният министър Кирил Ананиев с нова заповед, издадена днес заради епидемията от ковид-19. МВР и областните управители трябва да създадат организация по изпълняване и контрол на разпоредената мярка. Според заповедта на здравния министър всяко […]повече

Статии за остеопороза

Как да разберем, че страдаме от остеопороза

Остеопорозата е опасно заболяване, тъй като в началото тя е придружена от почти незабележими симптоми. Често пъти диагнозата се установява чак когато се развият усложнения /патологични фрактури на костите/. Все пак, ако трябва да определим някои по-основни и забележими ранни симптоми, това са: Болки в костите, особено когато настъпват по-сериозни промени във времето. Костите започват […]повече

Статии за остеопороза

Влиянието на витамин К и развитието на остеопороза.

Все известен факт е че се нуждаем от Калций и Витамин Д за здрави кости. Но знаете ли, че вашите кости се нуждаят и от витамин К? Добре известно е че витамин К взема участие в каскадата на кръвосъсирването. През последните години се отделя внимание на влиянието на витамин К и заболявания на сърдечно съдовата […]повече

Статии за остеопороза

Витамин Д и инфекции

Възприемчивостта към инфекции корелира с витамин Д статуса. Резултатите от американското Third National Health and NutritionExamination Survey показват, че дефицитът на витамин Д е свързан с торни инфекции, особено при пациенти с бронхиална астма и ХОББ. Данните от тригодишно проспективно проучване при постменопаузални жени с най-висок риск за дефицит на витамин Д, получавали заместително лечение, […]повече

Статии за остеопороза

Витамин Д и злокачествени заболявания

Витамин Д стимулира клетъчната диференциация и потиска пролиферацията, поради което се счита, че има антиапоптозна активност. Мета-анализ показа, че увеличаването на серумните нива на 25-ОН-витамин Д с 10 ng/ml корелира със значимо по- нисък риск за колоректален карцином и карцином на млечната жлеза. Според резултатите от друг мета-анализ, жените с най-високи стойности на 25-ОН-витамин Д […]повече

Статии за остеопороза

Скрининг за ОСТЕОПОРОЗА

Месец Септември и Октомври 2020 год. организация „ОСТЕОПОРОЗА“ организира измерване на костна плътност. Обадете се на 0893 807 386 . Цена на изследване и консултация 20 лв. Измерванията и консултациите ще се извършват както следва: гр. София: гр. Димитровград: гр. Сливница Освен скрининг за ОСТЕОПЕНИЯ и ОСТЕОПОРОЗА ще можете да направите и консултация. Цената на […]повече

Статии за остеопороза

Витамин Д и диабет

Наличието на рецептори за витамин Д върху клетките на панкреаса показва, че витаминът е ангажиран в регулацията на инсулиновата секреция. При възрастни без диабет, серумните нива на 25-ОН-витамин Д демонстрират обратна зависимост със стойностите на инсулина и на кръвната глюкоза на гладно и са асоциирани правопропорционално с индекса на инсулинова чувствителност, истойностите на холестерола в […]повече

Статии за остеопороза

Витамин Д и костна плътност (част 3)

Остеопоротичните фрактури са често усложнение при жените в менопауза. Серумните нива на 25-ОН-витамин Д под 19 ng/ml (под 47.6 nmol/l) са асоциирани с най-висок риск за фрактури, съпоставени с нива над 28 ng/ml (70.6 nmol/l). Приемането на поне 700 IU дневно витамин Д в комбинация с калций увеличава минералната костна плътност и намалява вероятността за […]повече

Статии за остеопороза

Витамин Д и сърдечносъдов риск (част 2)

Системен анализ на данните от проспективни проучвания доказва два до пет пъти по-висока смъртност сред хората с ниски серумни нива на 25-ОН-витамин Д. Допълнителният прием на витамина при тях намалява значимо сърдечносъдовия риск, докато калциевите добавки нямат съществен ефект върху сърдечносъдовата заболеваемост. Ефектът на витамин Д върху смъртността от съдови заболявания е проучен в близо […]повече

Статии за остеопороза

Нови препоръки за дневните дози на витамин Д при жени

Европейското общество по менопауза и андропауза* препоръчва в новите си указания пивишаване на дневната доза на витамин Д с 200 единици. Това означава, че от 600 IU препоръчителната дневна доза се увеличи на 800 IU при постменопаузални жени на възраст =/>71 години. Пълният текст на документа бе публикуван в списание Maturitas (1). Оптималните серумни нива […]повече