диагностика и лечение на остеопороза

Профилактика, диагностика и лечение на остеопороза

Остеопорозата е едно от най- честите социално значими прогресиращи заболявания. Профилактиката, диагностика и лечението имат за цел да забавят изтъняването на костната плътност и закуба на костна структура. Последица от остеопорозата са костните счупвания и последиците от тях, като силни болки, обездвижване, прегърбване, намаляване на ръста и други.

Ако търсите профилактика и лечение можете да се

свържете с нас 0878 92 31 99