Тел. 0878 923199

за консултации

Витамин Д и злокачествени заболявания

Публикувано в Статии за остеопороза

Витамин Д стимулира клетъчната диференциация и потиска пролиферацията, поради което се счита, че има антиапоптозна активност. Мета-анализ показа, че увеличаването на серумните нива на 25-ОН-витамин Д с 10 ng/ml корелира със значимо по- нисък риск за колоректален карцином и карцином на млечната жлеза.

Според резултатите от друг мета-анализ, жените с най-високи стойности на 25-ОН-витамин Д имат 45% по-нисък риск за карцином на млечната жлеза, в сравнение с тези с най- ниски плазмени нива.

В проучване, обхванало постменопаузални жени, провеждащи химиотерапия поради диагностициран карцином на млечната жлеза, всяко намаление на серумните нива на 25-ОН-витамин Д с 14 ng/ml, e било асоциирано с 8% повишаване на риска за летален изход и с 14% увеличаване на вероятността за далечни метастази.
В клинично изпитване, жени в постменопауза са били рандомизирани да получават 1400-1500 mg калций дневно, калций с витамин Д 1100 IU дневно или плацебо.

Пациентките на комбинирана терапия са имали сигнификантно по- нисък риск за злокачествено заболяване, за разлика от контролите.

Сред пациентите с колоректален карцином стойностите на 25-ОН-витамин Д след поставяне на диагнозата са били основен предиктор за летален изход. В допълнение, анализ на осем проспективни изследвания, включващи и Physicians’ Health Study, доказва наличието на обратна зависимост между серумните нива на
25-ОН-витамин Д и колоректалния карцином.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Абонирай се

Въведете имейл

Съветване за спазване на мерките за контрол на COVID - 19 ! Останете у дома!

Съвети за лична хигиена: тук